Kekuatan

Connectionless

Kekuatan, Infrastruktur, Trek Rekod.

Kekuatan Kami
• Pantas
• Tepat
• Menyeluruh & berpengetahuan tentang pasaran yang terkini
• Memberi perhatian khusus kepada pelanggan & calon
• Menempatkan calon yang berkelayakan di syarikat yang selayaknya
• Profesional yang tinggi
• Banyak pencapaian yang berterusan bersama pelanggan & calon

Infrastruktur Kami
Kami mempunyai pasukan penyelidik yang berdedikasi & kami mempunyai pangkalan data calon yang mana kami sentiasa kemaskini. Kami menggunakan software yang terbaru untuk mengesan dan menyusun lebih daripada 100,000 calon. Kami juga mempunyai akses kepada jutaan pangkalan data di seluruh dunia.

Trek Rekod Kami
Target Prestasi Indeks

Purata hari untuk membentangkan senarai pendek calon 7 hari
Purata kadar bagi calon yang disenarai pendek untuk di temuduga 95%
Purata hari untuk menyiapkan tugasan penyelidikan/carian 30 hari
Kadar tugasan yang berjaya 85%
Kadar pelanggan yang menggunakan khidmat kami secara ulangan 80%

Proses Kami
process